HOA SEN HỒNG - thơ Lục bát - TG Nguyên Xuân


HOA SEN HỒNG

Đất trời gì quý hơn Sen
Dầm bùn chắt nắng hút phèn tỏa hương.
Hạ về gạn gió lọc sương
Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà.
Trắng trong thanh quý Quốc Hoa
Búp Sen tựa trái tim ta đá vàng.
Nhị lung linh giọt nắng chan
Ngó Sen ngọt mát tâm càng thanh tao.
Hồ ru sương gió dạt dào
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương.
Sen Hồng hồn của muôn phương
Thiêng liêng gìn giữ mạch nguồn nước non!
                                                                 Đà Nẵng 26/4/2011
                                                                     Nguyên Xuân
HƯƠNG SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Muôn người đều quý hoa sen
Gạn bùn hứng nắng lọc phèn nên hương
Quản gì lạnh lẽo đêm sương
Mưa nguồn gió bể lồng gương bến ngà
Tinh khôi hồn nước trong hoa
 
Búp sen tim giữa lòng ta ngọc vàng
Nhị muôn tia nắng chứa chan
Ngó non mát bổ tâm càng thanh tao
Đêm trăng nước dạt sóng dào
 
Chắt chiu tinh túy ngọt ngào vị hương
Dòng đời trôi dạt mười phương
 
Sen mang nỗi nhớ cội nguồn nước non!
 
Cần Thơ, 26/10/2012
Nắng Xuân

CÁNH SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Nắng hồng sưởi ấm đài sen
Lọc từ vị chát nước phèn làm hương
Đêm về quyện lấy hơi sương
Sáng ra còn đọng ánh gương trong ngà.
Gió vờn trêu ghẹo cánh hoa
Tim sen như thể lòng ta đá vàng
Ân tình biết mấy chứa chan
Lánh nơi dát ngọc để càng thanh tao.
Bão tan hoa vẫn dạt dào
Thoáng nghe đã thấy ngạt ngào làn hương
Đường đời muôn nẻo ngàn phương
Nhìn hoa để nhớ cội nguồn nước non!
29/10/2012
Phan Duy

SEN MUỘN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Mùa sang bỗng gặp đóa sen
Hứng mưa đón nắng lọc phèn dâng hương
Trời xanh cao đẫm gió sương
Kết muôn tinh túy vào gương sen ngà
Thu ngỡ ngàng với mộng hoa
Trái tim đỏ thắm trong ta đá vàng
Nhị hòa với giọt mưa chan
Tiếc màu nắng hạ thu càng thanh tao
Hồ ru sóng gợn dạt dào
Tỏa lan sinh khí ngạt ngào thơm hương
Đóa sen nở muộn một phương
Tinh khôi đọng giữa mạch nguồn nước non.
2/11/2012
Nguyên Xuân

THĂM SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Các em thăm thú đầm sen
Hiểu rằng nếu nhiễm nước phèn giảm hương .
Hè về đẫm nắng, mát sương
Lá xanh bông trắng soi gương trăng ngà .
Dập dìu, thấp thoáng ngàn hoa
Đua nhau dâng tặng đời ta nhị vàng.
Niềm vui, ánh mắt chứa chan
Đã tranh sau trước lại càng mày tao.
"Ô hay, gì thế, ồi dào ..."
Tiếng người phụ trách ngọt ngào thơm hương.
Sen hồng bình dị mọi phương
Đồng bằng cho đến ngọn nguồn núi non.
Trần Như Tùng

SỰ TÍCH HOA SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Ngẫm về sự tích loài Sen
Trong đầm toả ngát ...lẫn phèn đưa hương...
Có nàng mỏng mảnh như sương...
Tên Kim Liên ấy, mặt gương da ngà...
Bởi nàng xinh đẹp như hoa
Tâm trong trắng, bị người ta nhuộm vàng(!)
Tội thay mi ướt, lệ chan...
Càng oan, cốt cách lại càng thanh tao!
Chết đi, bóng dạt hồn dào...
Biến thành Sen đoá, ngạt ngào thơm hương...
Dù nơi đâu, khắp muôn phương...
Sen tinh khiết nở...từ nguồn nụ non!
Diên Minh

CHUNG TÌNH
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Không môi thắm, chả gót sen
Chân quê sỏi đá, nước phèn ...vẫn hương!
Ngày ra đội nắng gánh sương
Đêm về vẫn kịp lược gương ... dáng ngà
 
Mặc người ra vẻ hào hoa
Mặc người hợm của cậy ta bạc vàng!
Tình đằm thắm, nghĩa chan chan
Giám đâu múa mép, vểnh càng mày tao!
Cơm sôi nhỏ lửa không dào
Em như bông bưởi ngọt ngào đưa hương
Anh đi Bốn bể, Mười phương
Nhớ về em một suối nguồn ... tươi non.
 
Lê Nhuệ Giang


KHÚC LY TAO
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)

Mày ngài, mắt phượng, môi sen,
Giọng nàng lịm ngọt...mía, phèn đậm hương...
Chưa từng một nắng hai sương
Lụa là, nhung gấm, hình gương, vóc ngà...
Chàng trông lãng tử đào hoa...
Yêu nhau từ thuở đôi ta ...tuổi vàng!
Rồi mùa hạn hán, nắng chan
Họ hôn từ tạ, lòng càng ...ly tao!
Làng cầu mưa xuống dồi dào...
Tìm Thần xin nước ngọt ngào vị hương
Cử chàng dong ruổi ngàn phương...
Ngày về...nàng hoá đá nguồn...đồi non(!)
Diên Minh
10 Ý kiến

Nắng Xuân
14:13 02/11/2012

HƯƠNG SEN

Muôn người đều quý hoa sen
Gạn bùn hứng nắng lọc phèn nên hương
Quản gì lạnh lẽo đêm sương
Mưa nguồn gió bể lồng gương bến ngà

Tinh khôi hồn nước trong hoa
Búp sen tim giữa lòng ta ngọc vàng
Nhị muôn tia nắng chứa chan
Ngó non mát bổ tâm càng thanh tao

Đêm trăng nước dạt sóng dào
Chắt chiu tinh túy ngọt ngào vị hương
Dòng đời trôi dạt mười phương
Sen mang nỗi nhớ cội nguồn nước non!

Cần Thơ, 26/10/2012
Nắng Xuân

Phan Duy
14:13 02/11/2012

CÁNH SEN

Nắng hồng sưởi ấm đài sen
Lọc từ vị chát nước phèn làm hương
Đêm về quyện lấy hơi sương
Sáng ra còn đọng ánh gương trong ngà.

Gió vờn trêu ghẹo cánh hoa
Tim sen như thể lòng ta đá vàng
Ân tình biết mấy chứa chan
Lánh nơi dát ngọc để càng thanh tao.

Bão tan hoa vẫn dạt dào
Thoáng nghe đã thấy ngạt ngào làn hương
Đường đời muôn nẻo ngàn phương
Nhìn hoa để nhớ cội nguồn nước non!

29/10/2012
Phan Duy

Nguyên Xuân
17:26 02/11/2012

SEN MUỘN
(Họa thơ Hoa Sen Hồng)

Mùa sang bỗng gặp đóa sen
Hứng mưa đón nắng lọc phèn dâng hương
Trời xanh cao đẫm gió sương
Kết muôn tinh túy vào gương sen ngà
Thu ngỡ ngàng với mộng hoa
Trái tim đỏ thắm trong ta đá vàng
Nhị hòa với giọt mưa chan
Tiếc màu nắng hạ thu càng thanh tao
Hồ ru sóng gợn dạt dào
Tỏa lan sinh khí ngạt ngào thơm hương
Đóa sen nở muộn một phương
Tinh khôi đọng giữa mạch nguồn nước non.
2/11/2012
Nguyên Xuân

Trần Như Tùng
08:35 03/11/2012

Xin gửi đôi vần họa.
THĂM SEN
Các em thăm thú đầm sen
Hiểu rằng nếu nhiễm nước phèn giảm hương .
Hè về đẫm nắng, mát sương
Lá xanh bông trắng soi gương trăng ngà .
Dập dìu, thấp thoáng ngàn hoa
Đua nhau dâng tặng đời ta nhị vàng.
Niềm vui, ánh mắt chứa chan
Đã tranh sau trước lại càng mày tao.
"Ô hay, gì thế, ồi dào ..."
Tiếng người phụ trách ngọt ngào thơm hương.
Sen hồng bình dị mọi phương
Đồng bằng cho đến ngọn nguồn núi non.
Trần Như Tùng

DIÊN MINH
16:54 03/11/2012

SỰ TÍCH HOA SEN

Ngẫm về sự tích loài Sen
Trong đầm toả ngát ...lẫn phèn đưa hương...
Có nàng mỏng mảnh như sương...
Tên Kim Liên ấy, mặt gương da ngà...
Bởi nàng xinh đẹp như hoa
Tâm trong trắng, bị người ta nhuộm vàng(!)
Tội thay mi ướt, lệ chan...
Càng oan, cốt cách lại càng thanh tao!
Chết đi, bóng dạt hồn dào...
Biến thành Sen đoá, ngạt ngào thơm hương...
Dù nơi đâu, khắp muôn phương...
Sen tinh khiết nở...từ nguồn nụ non!

Diên Minh

Lê Nhuệ Giang
19:45 04/11/2012

CHUNG TÌNH

Không môi thắm, chả gót sen
Chân quê sỏi đá, nước phèn ...vẫn hương!
Ngày ra đội nắng gánh sương
Đêm về vẫn kịp lược gương ... dáng ngà
Mặc người ra vẻ hào hoa
Mặc người hợm của cậy ta bạc vàng!
Tình đằm thắm, nghĩa chan chan
Giám đâu múa mép, vểnh càng mày tao!
Cơm sôi nhỏ lửa không dào
Em như bông bưởi ngọt ngào đưa hương
Anh đi Bốn bể, Mười phương
Nhớ về em một suối nguồn ... tươi non.
Lê Nhuệ Giang

DIÊN MINH
15:50 05/11/2012

KHÚC LY TAO

Mày ngài, mắt phượng, môi sen,
Giọng nàng lịm ngọt...mía, phèn đậm hương...
Chưa từng một nắng hai sương
Lụa là, nhung gấm, hình gương, vóc ngà...
Chàng trông lãng tử đào hoa...
Yêu nhau từ thuở đôi ta ...tuổi vàng!
Rồi mùa hạn hán, nắng chan
Họ hôn từ tạ, lòng càng ...ly tao!
Làng cầu mưa xuống dồi dào...
Tìm Thần xin nước ngọt ngào vị hương
Cử chàng dong ruổi ngàn phương...
Ngày về...nàng hoá đá nguồn...đồi non(!)

DM

Trung Anh
10:04 06/11/2012

Tôi thấy các bài HOA SEN HỒNG và các bài họa ngày càng họa càng thoát ý mềm mại, nhuần nhuyễn của thơ Lục bát.
Những ấn tượng sâu sắc đó là trong lối dùng từ, ý thơ nhẹ nhàng, bay bổng, dịu êm mà lâu rồi tôi mới được thưởng thức những bài thơ lục bát hay đến thế.
Tôi ngồi mở máy tính mở xem các bài họa và đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ CHUNG TÌNH của nhà thơ Lê Nhuệ Giang và KHÚC LY TAO của nhà thơ Diên Minh nhưng vẫn thấy chưa đủ...
Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác như thế.
Xin thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của các tác giả. Xin chân thành cám ơn.
Trung Anh

Lệ Hằng
18:24 06/11/2012


Hồ ru sương gió dạt dào
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương.
....... Lệ Hằng xin được tiếp mấy vần:

Ước gì bên cạnh người thương
Tay cầm tay mắt nhìn gương nước hồ
Tơ lòng Kiều đứt đoạn xưa
Giờ chung nối lại cho vừa tầm tay
Sen ơi dẫu nổi heo may
Hương thơm cất dưới đáy dày hồ sâu
Hè sang ta lại tặng nhau
Ngàn năm sen vẫn một màu thủy chung...
Lệ HằngKim Anh (Thanh Oai - Hà Nội)
22:52 07/11/2012

Nghĩ về hoa sen, ca ngợi hoa sen, yêu mến trân trọng tả về hoa sen là cảm xúc của nhiều tác giả cũng như mọi người, nhưng đưa độc giả tìm về sự tích hoa sen bằng lời thơ tự nhiên, những từ gợi tả đặc sắc:"mỏng mảnh,tâm trong trắng,cốt cách thanh tao, tinh khiết" như kho vốn từ phong phú và tài năng của nhà thơ DM là một sự độc đáo vô cùng...tôi thích nhất câu:" Càng oan cốt cách lại càng thanh tao". Tôi đã đọc rất nhiều bài thơ của DM trên trên trang này. Thật sự khâm phục và cám ơn TG Diên Minh!

Ý kiến của bạn

"MỖI ĐỘC GIẢ CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT TÁC GIẢ"
Ý kiến, bài viết giao lưu xin được viết bằng tiếng Việt có dấu. Đề nghị ghi rõ bút danh hoặc tên thật và địa chỉ để thuận tiện cho việc trao đổi.
- Mã chèn ảnh: [img]link ảnh[/img]
- Mã chèn fim từ youtube: [youtube]link video[/youtube]
Trân trọng cám ơn quý vị và các bạn đã đóng góp ý kiến và giao lưu với ĐTQM.

NHẬN XÉT GẦN ĐÂY

Google+