CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ TUỔI 80 CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ
(Kính Tặng hai Cụ Ngưu nhân dịp Lễ mừng thượng thọ)
 Tân Mão, mừng tuổi đầu xuân,
Hai Cụ thượng thọ Bát tuần vui sao.
Tuổi cao chí khí càng cao,
Chúc mừng sức khỏe dồi dào thêm lên,
Tám mươi xuân, bậc cao niên,
Năm mươi tuổi Đảng, trung kiên vững vàng.
Giản dị, khiêm tốn, dịu dàng,
Cháu con hiếu thảo lại càng vui tươi.
Kính chúc Hai Cụ yêu đời,
Gia đình, dòng họ sáng ngời hiển vinh.
                                        Đôn Thư, ngày 02 tháng 02 năm Tân Mão
                                         Cháu Trần Đình Hợp và Gia đình
                               Kính chúc hai Cụ Đại Thọ


NHẬN XÉT GẦN ĐÂY

Google+